Navigácia

 • OK v recitačných súťažiach

  Naši žiaci sa zúčastnili okresných škôl v recitačných súťažiach Šaliansky Maťko a Hurbanov pamätník. Oceneným žiakom gratulujeme. Ich úspechy sme zaznamenali v sekcii "Naše úspechy".

 • IV.A a IV.B - Požiarna výchova

 • VI.B v Záhorskej knižnici

  Žiaci VI.B triedy sa vybrali s triednou pani učiteľkou, ktorá ich zároveň učí aj Informatiku do Záhorskej knižnice na informatickú hodinu. Žiaci sa oboznámili s Micro:bit - om a sami si ho vyskúšali aj naprogramovať.

 • VIII.A v Záhorskej galérii

 • Farebné dni v VI.B triede

 • ŠK Geografická olympiáda

  Mená úspešných riešiteľov a postupujúcich nájdete v kolónke "Naše úspechy". V okresných kolách žiakom držíme palce!

 • ŠK Biologická olympiáda

  Mená úspešných riešiteľov a postupujúcich nájdete v kolónke "Naše úspechy". V okresných kolách žiakom držíme palce!

 • V.A Technika v kuchynke

 • Valentínska pošta

 • VI.A - Valentínsky bufet

 • Karneval v MŠ

  Pre viac fotografií navštívte facebookovú stránku našej školy.

 • Január v MŠ

  Pre viac fotografií navštívte facebookovú stránku našej školy.

 • Karneval ŠKD

  Prinášame Vám fotografie zo spoločného veľkého karnevalu všetkých detí zo všetkých oddelení ŠKD. Po spoločnej party pokračovali jednotlivé oddelenia u seba v oddelení. Pre viac fotografií navštívte facebookovú stránku našej školy.

 • Január v ŠKD

  Pre viac fotografií navštívte facebookovú stránku našej školy.

 • MŠ Žabky

  Cvičenie so Simonkou a Zinkou z CVČ.

 • MŠ Ocenené práce

  Kristínka Ficová z triedy Žabiek bola ocenená vo výtvarnej súťaži Čarovný odkaz Vianoc.

  Kristínka Kraváriková z triedy Žabiek bola ocenená vo výtvarnej súťaži Čaro zimy.

 • III.B - Záhorská galéria

 • Zimná starostlivosť o vtáctvo

  Nie všetci žiaci počas vianočných prázdnin len oddychovali. Niektorí sa aktívne starali o vtáctvo. Pred nástupom na prázdniny totižto dostali dobrovoľnú domácu úlohu z biológie - a to postarať sa počas nepriaznivého zimného počasia o vtáky, ktoré nie sú sťahovavé. Niektorí žiaci sa tejto úlohy zhostili naozaj bravúrne ❤ A po návrate do školy sme sa spoločne na krúžku Spoznávame prírodu postarali aj o vtákov na školskom dvore.

 • Vianočná nádielka v ŠKD

 • December v MŠ

  Pre viac fotografií navštívte facebookovú stránku našej školy.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  J. Mudrocha 1343/19
 • +421 34 651 42 94 sekretariát
  +421 910 612 810

  +421 910 133 112 školská jedáleň

Fotogaléria