Navigácia

Materská škola

Oznamy


 

 

PRI NÁSTUPE DIEŤAŤA DO MŠ PRINIESŤ:

- potvrdenie o bezinfekčnosti

- kópiu preukazu poistenca

- papuče

- veci na prezlečenie

- pyžamo

- vankúš s obliečkou (ak dieťa potrebuje)

- hrebeň

- nepremokavú podložku na lehátko

- tekuté mydlo

- vlhčené obrúsky

- papierové vreckovky (balíček 10x10)

- 4ks toaletný papier


 

Ranný filter

Materská škola povinne vykonáva ranný filter podľa § 24 ods. 9 písm. a), b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

Ranné preberanie detí zabezpečuje pedagogický zamestnanec v prítomnosti zákonného zástupcu dieťaťa. Prijíma len deti, u ktorých po vykonaní ranného filtra nezistí príznaky  akútneho ochorenia.

Pri vykonávaní ,,RANNÉHO FILTRA“ učiteľka materskej školy pohľadom skontroluje oči, uši, nos a viditeľné časti kože a zmeria mu teplotu.

Učiteľka dieťa odmietne prevziať do materskej školy, ak:

- má oči výrazne lesklé alebo červené, s hnisavým výtokom (,,karpinami“),

- mu z uší vyteká tekutina a je zaschnutá na ušnici,

- mu z nosa vyteká hustá sklenená tekutina, okolie nosa má červené,

  podráždené, má nádchu,

- má na tvári alebo na končatinách zapálené, hnisajúce miesta a miesta aj s   

  chrastami, príp. kožnú vyrážku,

- má intenzívny dusivý kašeľ, alebo výrazný produktívny kašeľ, pociťuje bolesť

  hrdla, má sťažené dýchanie,

- sa u neho prejaví neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná

 teplota, stratí čuch a chuť,

- sa u neho prejavia známky ochorenia tráviaceho traktu- bolesť brucha,

  vracanie, hnačka.

Pedagogický zamestnanec môže odmietnuť  prijať dieťa ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do materskej školy.

Zákonný zástupca alebo ním poverená osoba odovzdáva pedagogickému pracovníkovi dieťa zdravé, bez príznakov ochorenia.

V prípade, že zákonný zástupca neuzná, že dieťa je choré, vyplní dotazník o zdravotnom stave.

Ak dieťa v priebehu dňa ochorie, pedagogický zamestnanec zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí, dozor ním poverenou osobou z radov zamestnancov školy a informuje zákonného zástupcu dieťaťa. Zákonný zástupca je povinný si po telefonickej výzve prevziať dieťa z materskej školy a rozhodnúť o ďalšom postupe – návšteva lekára, domáce liečenie.


Dotazník o zdravotnom stave pri vstupe dieťaťa do predškolského zariadenia

(vyplňuje zákonný zástupca na výzvu pedagogického pracovníka)

Meno a priezvisko dieťaťa: .......................................................................................................................

 1. Prejavuje dieťa nezvyčajné príznaky, má zmenené spávanie?                Áno                 Nie
 2. Malo vaše dieťa v priebehu predchádzajúcich 24 hodín výstup teploty nad 37,2 stupňov Celzia?                                                                                                     Áno                 Nie
 3. Malo vaše dieťa v priebehu predchádzajúcich 24 hodín hnačku, vracanie alebo vyrážky?

                                                                                                             Áno                  Nie

 1. Má vaše dieťa problémy s močením, zápach po acetóne z úst?             Áno                  Nie
 2. Má vaše dieťa silnú hustú nádchu, upchatý nepriechodný nos alebo silný kašeľ?

                                                                                                                Áno                  Nie

 1. Užíva (prípadne užívalo v priebehu predchádzajúcich 24 hodín) vaše dieťa antibiotiká pre akútne infekčné ochorenie?                                                                      Áno                  Nie
 2. Bolo vaše dieťa posledných 48  hodín v kontakte s infekčne chorým?    Áno                  Nie

Čestne prehlasujem, že odpovede na uvedené otázky sú pravdivé

Dátum:                                                        Podpis zákonného zástupcu:


Ak rodič v akejkoľvek otázke odpovedal  “Áno”, dieťa nepatrí do kolektívu, ale do domácej starostlivosti. Návšteva lekára je potrebná iba v prípadoch, ak to vyžaduje zdravotný stav dieťaťa. Dieťa sa môže vrátiť do kolektívu, až keď bude zdravé, bez vyššie uvedených prejavov.

Po chorobe môže dieťa nastúpiť do škôlky aj v prípade, že pretrváva občasný vlhký kašeľ hlavne pri námahe alebo v ľahu po spánku (môže pretrvávať aj 3 týždne), pri jednoduchej (priesvitnej) nádche alebo suchom dráždivom kašli  pri alergii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  J. Mudrocha 1343/19
 • +421 34 651 42 94 sekretariát
  +421 910 612 810

  +421 910 133 112 školská jedáleň

Fotogaléria