Navigácia

O škole

 

Základná škola s materskou školou je spoločným školským zariadením od školského roku 2014/15. Existuje v jednej spoločnej budove.

Filozofia školy vychádza zo symbiózy materskej a základnej školy. Materská škola má 3 oddelenia. Obyčajne rodičia  predškolákov zapisujú svoje deti do prvého ročníka našej základnej školy, takže prechod z MŠ do ZŠ je pre ich dieťa plynulý a prirodzený.  Deti z materskej školy využívajú priestory základnej školy: školskú jedáleň, telocvičňu, školské ihrisko. V školskom areáli je vyhradené miesto pre detské ihrisko škôlkarov. Mnohé tradičné akcie ZŠ sa organizujú spoločne s MŠ, prípadne v spolupráci pri ich organizovaní.

Príjemné, čisté a zelené prostredie vestibulu školy vás privíta pri návšteve nášho spoločného školského zariadenia, v ktorom sa snažíme vychovávať naše deti a žiakov k pozitívnemu vzťahu k prírode a k jeho trvalo udržateľnému rozvoju. Výber projektov, do ktorých sa škola prihlasuje je ovplyvnený zameraním školy – zapojenie čo najväčšieho počtu detí do športových aktivít, pričom sa kladie dôraz na zdravý životný štýl a s tým spojené zdravé stravovacie návyky, pohyb na čerstvom vzduchu, zmysluplné aktívne trávenie voľného času. S tým súvisí i výchova k uvedomelému vzťahu k ochrane a tvorbe životného prostredia. V základnej škole prostredníctvom žiackeho parlamentu podporujeme zapájanie žiakov do rôznych dobrovoľníckych aktivít.

V povedomí našich detí, žiakov, učiteľov i rodičov sa snažíme vytvoriť pocit spolupatričnosti, tolerancie, spolupráce a partnerstva. 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    J. Mudrocha 1343/19
  • +421 34 651 42 94 sekretariát
    +421 910 612 810

    +421 910 133 112 školská jedáleň

Fotogaléria