Navigácia

Komisie MZ a PK

 

Metodické združenie a predmetové komisie pre školský rok 2023/2024

 

Metodické združenie pre MŠ - Annamária Zíšková

Metodické združenie pre I. stupeň a ŠKD - vedúca MZ Mgr. Alexandra Obuchová

Predmetová komisia SLJ, NBV, HUV - vedúca PK Mgr. Martina Tršková

Predmetová komisia MAT, INF, THD - vedúca PK Mgr. Jana Mikušová

Predmetová komisia ANJ, DEJ - vedúca PK Mgr. Katarína Šnegoňová

Predmetová komisia FYZ, CHE, BIO, GEG - vedúca PK Mgr. Martina Dvorská

Predmetová komisia ETV, VYV, OBN - vedúca PK Mgr. Miroslava Teplíková

Predmetová komisia TSV - vedúci PK Mgr. Vladimír Včelka

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    J. Mudrocha 1343/19
  • +421 34 651 42 94 sekretariát
    +421 910 612 810

    +421 910 133 112 školská jedáleň

Fotogaléria