Navigácia

Prístup k informáciám


Časový harmonogram zvonenia

Sobota 13. 2. 2016

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

OZNAM školskej jedálne

Od 1.9.2015 pripravujeme pre školské stravovanie nové materiálno-spotrebné normy a receptúry.


Výška stravného v školskom roku 2015/2016 je nasledovná:
1. stupeň: obed 1,01 € , desiata 0,40 €
2. stupeň: obed 1,09 €, desiata 0,40 €

MŠ - desiata 0,28 €, obed 0,68 €, olovrant 0,23 €
Stravné je potrebné platiť vždy vopred k 15. dňu predchádzajúceho mesiaca.

Do správy uviesť meno dieťaťa.

Číslo účtu: 921 454 1006 / 5600

Trvalý príkaz:
1. stupeň obed 21,00 €, desiata 8,00 €, spolu: 29,00 €
2. stupeň obed 22,00 €, desiata 8,00 €, spolu: 30,00 €

MŠ 24 €, poplatok 12,50 €

Ďalšie informácie na telefónnom čísle 6513036

 

Rodičovské združenie oznamuje:

poplatok tento školský rok za 1 dieťa v ZŠ  je 14 eur, za 2 a viac detí v ZŠ je 18 eur.

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt smajlíciV pondelok t.j. 15.2.2016

                 MŠ v prevádzke

 

        Na doporuženie RÚVZ  so sídlom v Senici

                 z dôvodu 50% výskytu respiračných chorôb

zatvárame MŠ od 11.2. do 12.2.2016 (t.j. štvrtok a piatok)

 

 

 

Vážení rodičia 

                            a priatelia školy,

 

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane! Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, tlačivá si môžete vyzdvihnúť na sekretariáte riad. školy.  

 

                                                                                                                     Ď A K U J E M E !

 

                                    Podľa § 20 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. Je na slobodnom rozhodnutí rodiča, ktorú základnú školu pre svoje dieťa vyberie.

      Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ s MŠ

J. Mudrocha 1343/19 Senica

    pre školský rok 2016/2017 sa uskutoční

dňa 21. apríla 2016 (štvrtok) od 14.00 hod. do 18.00 hod.

Novinky

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, J. Mudrocha 1343/19, Senica
    J. Mudrocha 1343/19
    905 01 Senica
  • +421 34 651 42 94
    +421 34 651 30 36 školská jedáleň, e-mail: sj@4zs.sk
    +421 34 651 42 95 ekonomické oddelenie

Fotogaléria