Základná škola s materskou školou, J. Mudrocha 1343/19, Senica
 
Hlavná stránka

Vitajte na stránkach našej školy

   O Z N A M Y   

 

Materská škola bude počas vianočných sviatkov (od 22.12.2014

      do 5.1.2015)  zatvorená. Nástup 7.1.2015.

 

 

 Príspevok RZ - ZŠ na šk. rok 2014/2015:

1 dieťa - 14EUR, 2 a viac 18 EUR

Príspevok RZ - MŠ na šk. rok 2014/2015 46,00 EUR

                   

 

       MATERSKÁ ŠKOLA

Od 3.9.2014 - preberanie detí do MŠ 6.30 - 8.00 hod.

                   prebereanie detí z MŠ od 15.00 hod.

Poplatky - strava: desiata 0,28 €, obed 0,68 €, olovrant 0,23 € /spolu 1,19 EUR
Stravné je potrebné platiť vždy vopred k 15. dňu predchádzajúceho mesiaca.

Trvalý príkaz 24,00 € mesačne
Číslo účtu: 921 454 1006 / 5600

 

Výška príspevku za pobyt diet'at'a v Materskej škole je 12,50€ za jedno diet'a mesačne.

Číslo účtu: 921 454 4004 / 5600

 

PRI NÁSTPE DIEŤAŤA DO MŠ PRINIESŤ:

- potvrdenie o bezinfekčnosti

- kópiu preukazu poistenca

- papuče

- veci na prezlečenie

- pyžamo

- vankúš s obliečkou (ak dieťa potrebuje)

- hrebeň

- nepremokavú podložku na lehátko

- tekuté mydlo

- vlhčené obrúzky

- papierové vreckovky (balíček 10x10)

- 4ks toaletný papier

 

 

Budova školy je z bezpečnostných dôvodov od 8.00 do 11.30 hod. uzamknutá. V nutných prípadoch otvára školu na zvonenie p. školník. 

 

 

Oznamy školskej jedálne
Výška stravného v školskom roku 2014/2015 je nasledovná:
1. stupeň: obed 1,01 € , desiata 0,40 €
2. stupeň: obed 1,09 €, desiata 0,40 €

MŠ - desiata 0,28 €, obed 0,68 €, olovrant 0,23
Stravné je potrebné platiť vždy vopred k 15. dňu predchádzajúceho mesiaca.

Číslo účtu: 921 454 1006 / 5600

Trvalý príkaz:
1. stupeň obed 21,00 €, desiata 8,00 €, spolu: 29,00 €
2. stupeň obed 22,00 €, desiata 8,00 €, spolu: 30,00 €

Ďalšie informácie na telefónnom čísle 6513036
 

 

ORGANIZÁCIA ŠK. ROKA 2014/2015

 

 

Prvý polrok

vyučovanie sa začína 2.septembra 2014 (utorok)

a končí sa 30.januára 2015 (piatok)

 

 

Druhý polrok

sa začína 1.februára 2015 (utorok)

a končí sa 30. júna 2015 (utorok)

 

 

Jesenné prázdniny

 

30.októbra 2013(štvrtok) - 31.októbra 2014 (piatok)

Vyučovanie sa začína 3.novembra 2014 (pondelok)

 

Vianočné prázdniny

 

sa začínajú 22.decembra 2014 (pondelok) a končia sa 7.januára 2015 (streda) 

Vyučovanie sa začína 8.januára 2015 (štvrtok)

 

 

Polročné prázdniny

 

sú 2.februára 2015 (pondelok)

 

 

Jarné prázdniny – Trnavský kraj

 

 

2.3.2015 – 6.3.2015

Veľkonočné prázdniny

 

sa začínajú 2.apríla 2015 (štvrtok) a končia sa 7.apríla 2015 (utorok).

Vyučovanie sa začína 8.apríla 2015 (streda).

 

 

       Z V O N E N I E   

1. hodina  8,00-8,45

2.hodina   8,55-9,40

3. hodina  9,50-10,35

4. hodina 10,45-11,30

5. hodina 11,55-12,40

6. hodina 12,45-13,30

 

 

V spodnej časti našej hlavnej stránky sú zverajňované zmluvy, faktúry, objednávky, výzvy, základné dokumenty školy.

  

                       

Prenájom telocvične
Voľné hodiny: informácie podá riaditeľka školy

 

 

 

 

 

 

  

photo

Štvrtok 27. 11. 2014

Počet návštev: 1760206

Narodeniny a meniny:

Dnes (Štvrtok 27.11.2014)

Bibiana Maxianová (III.A)
Alexander Tokoš (IV.B)
Milan Štefka (IV.A)

Zajtra (Piatok 28.11.2014)

Gabriela Mičová (VI.B)

Pozajtra (Sobota 29.11.2014)

Filip Šnegoň (MŠ Lienky)

Popozajtra (Nedeľa 30.11.2014)

Ondrej Bohun (IX.A)
Andrej Valko (III.A)
Andrej Šimek (VII.A)
Andrej Živica (IV.B)