Navigácia

Prístup k informáciám


Časový harmonogram zvonenia

Piatok 27. 11. 2015

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

OZNAM školskej jedálne

Od 1.9.2015 pripravujeme pre školské stravovanie nové materiálno-spotrebné normy a receptúry.


Výška stravného v školskom roku 2015/2016 je nasledovná:
1. stupeň: obed 1,01 € , desiata 0,40 €
2. stupeň: obed 1,09 €, desiata 0,40 €

MŠ - desiata 0,28 €, obed 0,68 €, olovrant 0,23 €
Stravné je potrebné platiť vždy vopred k 15. dňu predchádzajúceho mesiaca.

Do správy uviesť meno dieťaťa.

Číslo účtu: 921 454 1006 / 5600

Trvalý príkaz:
1. stupeň obed 21,00 €, desiata 8,00 €, spolu: 29,00 €
2. stupeň obed 22,00 €, desiata 8,00 €, spolu: 30,00 €

MŠ 24 €, poplatok 12,50 €

Ďalšie informácie na telefónnom čísle 6513036

 

Rodičovské združenie oznamuje:

poplatok tento školský rok za 1 dieťa v ZŠ  je 14 eur, za 2 a viac detí v ZŠ je 18 eur.

oznam

  Dňa 3.12.2015 o 9.30 hod.

              sa v školskej jedálni

 uskutoční slávnostná IMATRIKULÁCIA PRVÁKOV

              

 

Z technických príčin sa dňa 26.11.2015

           o 16.30 hod. uskutočnia triedne RZ len

           pre 1. - 5. ročník. Pre 6.- 8. ročník

           bude v náhradnom termíne, ktorý bude

           včas  oznámený. 

Novinky

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, J. Mudrocha 1343/19, Senica
    J. Mudrocha 1343/19
    905 01 Senica
  • +421 34 651 42 94
    +421 34 651 30 36 školská jedáleň, e-mail: sj@4zs.sk
    +421 34 651 42 95 ekonomické oddelenie

Fotogaléria