Základná škola s materskou školou, J. Mudrocha 1343/19, Senica
 
Hlavná stránka

Vitajte na stránkach našej školy

Keď vločka sa jagá v povetrí,

          keď úsmev na naše tváre priletí,

    keď srdcia držia ten správny krok,

prajeme Vám krásne Vianoce a šťastný

                             nový rok.

 

 

 

 

  O Z N A M Y   

 

Materská škola bude počas vianočných sviatkov (od 22.12.2014

      do 5.1.2015)  zatvorená. Nástup 7.1.2015.

 

 

 Príspevok RZ - ZŠ na šk. rok 2014/2015:

1 dieťa - 14EUR, 2 a viac 18 EUR

Príspevok RZ - MŠ na šk. rok 2014/2015 46,00 EUR

Číslo účtu RZ: SK88 0200 0000 0015 8914 3155

Variabilný symbol: celé meno žiaka, trieda + rodičovský príspevok ako dodatok

                 

 

       MATERSKÁ ŠKOLA

Od 3.9.2014 - preberanie detí do MŠ 6.30 - 8.00 hod.

                   prebereanie detí z MŠ od 15.00 hod.

Poplatky - strava: desiata 0,28 €, obed 0,68 €, olovrant 0,23 € /spolu 1,19 EUR
Stravné je potrebné platiť vždy vopred k 15. dňu predchádzajúceho mesiaca.

Trvalý príkaz 24,00 € mesačne
Číslo účtu: 921 454 1006 / 5600

 

Výška príspevku za pobyt diet'at'a v Materskej škole je 12,50€ za jedno diet'a mesačne.

Číslo účtu: 921 454 4004 / 5600

 

PRI NÁSTPE DIEŤAŤA DO MŠ PRINIESŤ:

- potvrdenie o bezinfekčnosti

- kópiu preukazu poistenca

- papuče

- veci na prezlečenie

- pyžamo

- vankúš s obliečkou (ak dieťa potrebuje)

- hrebeň

- nepremokavú podložku na lehátko

- tekuté mydlo

- vlhčené obrúzky

- papierové vreckovky (balíček 10x10)

- 4ks toaletný papier

 

 

Budova školy je z bezpečnostných dôvodov od 8.00 do 11.30 hod. uzamknutá. V nutných prípadoch otvára školu na zvonenie p. školník. 

 

 

Oznamy školskej jedálne
Výška stravného v školskom roku 2014/2015 je nasledovná:
1. stupeň: obed 1,01 € , desiata 0,40 €
2. stupeň: obed 1,09 €, desiata 0,40 €

MŠ - desiata 0,28 €, obed 0,68 €, olovrant 0,23
Stravné je potrebné platiť vždy vopred k 15. dňu predchádzajúceho mesiaca.

Číslo účtu: 921 454 1006 / 5600

Trvalý príkaz:
1. stupeň obed 21,00 €, desiata 8,00 €, spolu: 29,00 €
2. stupeň obed 22,00 €, desiata 8,00 €, spolu: 30,00 €

Ďalšie informácie na telefónnom čísle 6513036
 

 

ORGANIZÁCIA ŠK. ROKA 2014/2015

 

 

Prvý polrok

vyučovanie sa začína 2.septembra 2014 (utorok)

a končí sa 30.januára 2015 (piatok)

 

 

Druhý polrok

sa začína 1.februára 2015 (utorok)

a končí sa 30. júna 2015 (utorok)

 

 

Jesenné prázdniny

 

30.októbra 2013(štvrtok) - 31.októbra 2014 (piatok)

Vyučovanie sa začína 3.novembra 2014 (pondelok)

 

Vianočné prázdniny

 

sa začínajú 22.decembra 2014 (pondelok) a končia sa 7.januára 2015 (streda) 

Vyučovanie sa začína 8.januára 2015 (štvrtok)

 

 

Polročné prázdniny

 

sú 2.februára 2015 (pondelok)

 

 

Jarné prázdniny – Trnavský kraj

 

 

2.3.2015 – 6.3.2015

Veľkonočné prázdniny

 

sa začínajú 2.apríla 2015 (štvrtok) a končia sa 7.apríla 2015 (utorok).

Vyučovanie sa začína 8.apríla 2015 (streda).

 

 

       Z V O N E N I E   

1. hodina  8,00-8,45

2.hodina   8,55-9,40

3. hodina  9,50-10,35

4. hodina 10,45-11,30

5. hodina 11,55-12,40

6. hodina 12,45-13,30

 

 

V spodnej časti našej hlavnej stránky sú zverajňované zmluvy, faktúry, objednávky, výzvy, základné dokumenty školy.

  

                       

Prenájom telocvične
Voľné hodiny: informácie podá riaditeľka školy

 

 

 

 

 

 

  

photo

Piatok 19. 12. 2014

Počet návštev: 1783717

Narodeniny a meniny:

Zajtra (Sobota 20.12.2014)

Olívia Dóková (VI.A)
Sabína Kotásková (III.A)
Jaroslav Vašek (I.A)